Ze względów zdrowotnych praktyka zawieszona.

Badania serologiczne

Badania serologiczne polegają na oznaczeniu całkowitego stężenia przeciwciał IgE oraz swoistego stężenia przeciwciał IgE w surowicy krwi, którą pobiera się z żyły łokciowej. Następnie za pomocą metod enzymatycznych lub radioimmunologicznych ocenia się poziom wyżej wymienionych wskaźników.

Celem badania jest sprawdzenie, czy we krwi pacjenta jest podwyższona ilość przeciwciał klasy IgE lub czy są wśród nich przeciwciała specyficzne dla danego alergenu. Metody serologiczne mają szczególne zastosowanie u małych dzieci i są metodą uzupełniającą, i potwierdzającą wywiad alergologiczny oraz testy skórne.