Ze względów zdrowotnych praktyka zawieszona.

Kalendarz pylenia

Czym jest Kalendarz Pylenia?

Kalendarz pylenia roślin to zbiór informacji na temat stężenia pyłków roślinnych w powietrzu na przestrzeni roku i w poszczególnych regionach geograficznych. Opracowywaniem kalendarza pylenia roślin zajmują się regionalne stacje monitoringu aerobiologicznego właściwe dla danego kraju lub regionu geograficznego.

Jeśli jesteś alergikiem, skorzystaj z naszego kalendrza pylenia roślin. Dowiedz się, gdzie i kiedy powinieneś szczególnie uważać na pyłki drzew i roślin.