Ze względów zdrowotnych praktyka zawieszona.

Testy i badania

Przeprowadzenie wywiadu z chorym pozwala mi na wskazanie hipotetycznego czynnika przyczynowego, którego potwierdzeniu służą dalsze badania: