www.DrPosz.pl
http://www.drposz.pl/alergologia_choroby_dzieciece_pediatria/testy_badania.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Testy i badania

Przeprowadzenie wywiadu z chorym pozwala mi na wskazanie hipotetycznego czynnika przyczynowego, którego potwierdzeniu służą dalsze badania: