Ze względów zdrowotnych praktyka zawieszona.

Testy ekspozycyjne

Testy ekspozycyjne polegają na celowym wywołaniu domniemanym alergenem objawów chorobowych ze strony danego narządu. Może być to nakroplenie roztworu wyciągu alergenu na śluzówkę nosa, podanie go poprzez inhalację do oskrzeli lub w trakcie gastroskopii do żołądka.

Najczęściej stosowane formy prowokacji z wybranym alergenem to:

  • prowokacja donosowa,
  • prowokacja dooskrzelowa,
  • prowokacja pokarmowa po diecie eliminacyjnej.

Testy ekspozycyjne potwierdzają, że określone alergeny są odpowiedzialne za obserwowane u chorego objawy chorobowe.