Ze względów zdrowotnych praktyka zawieszona.

Pediatria

Pediatria to dział medycyny zajmujący sie badaniem rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci, chorobami wieku dziecięcego i metodami ich leczenia. Najważniejszym źródłem informacji o stanie pacjenta jest dla mnie wywiad, który w medycynie nazywany jest badaniem podmiotowym, oraz badanie fizykalne, nazywane przedmiotowym.

W jego zakres wchodzą:

 • ocena wrażenia ogólnego, ogólnej budowy ciała i jego proporcji, stanu odżywienia,
 • ocena stanu skóry, węzłów chłonnych, układu kostno-stawowego,
 • badanie głowy, szyi, klatki piersiowej i brzucha,
 • badanie głowy,
 • badanie szyi,
 • badanie klatki piersiowej i układu oddechowego,
 • badanie układu krążenia,
 • badanie brzucha,
 • badanie neurologiczne,
 • badanie neurologiczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • badanie neurologiczne niemowląt.