Immunologia

Immunologia - dział medycyny zajmujący się zjawiskami odporności, szczepionkami, uodpornieniem, przeciwciałami i rolą histaminy. Również bada zaburzenia odporności jakim jest alergia niedobory i spadek odporności,mechanizmy uodpornienia i wywoływania tolerancji na alergeny czyli odczulania.