Ze względów zdrowotnych praktyka zawieszona.

Immunoterapia

Immunoterapia – zwana również odczulaniem – jest to jedyna metoda wyleczenia z alergii stosowana od 1910 roku. Metoda polegająca na podawaniu szczepionek zawierających alergeny, wywołująca tolerancję na te alergeny, zwykle wymagająca kilkuletniego stosowania. Podnosi po dłuższym czasie stosowania odporność przeciwinfekcyjną.